دانلود آهنگ
بایگانی خرداد ۱۳۹۷ :: حسابداری 2015

حسابداری 2015

دانش هرکس نه دارایی اوست و نه سرمایه او بلکه بدهی اوست به جامعه

حسابداری 2015

دانش هرکس نه دارایی اوست و نه سرمایه او بلکه بدهی اوست به جامعه

حسابداری 2015

آخرین نظرات

۸ مطلب در خرداد ۱۳۹۷ ثبت شده است

۲۶
خرداد


برای محاسبه حقوق بازنشستگی تمام بازنشستگان میانگین حقوق دوسال آخر خدمت فرد(بندهای مشمول کسور ) رامحاسبه می کنند،قطعا حقوق بازنشستگی حساب شده توسط کارگزینی ازمیزان حقوق زمان اشتغال فرد کمترخواهدبود،مثلا حکم فردی درزمان اشتغال سه میلیون تومان باشد،فرض کنیدمیانگین حقوق بازنشستگی فرددومیلیون چهارصدهزارتومان شود.

🔻این دومیلیون وچهارصد هزار تومان برای حقوق سی ساله می باشد،یعنی اگر کسی زیر سی سال سابقه خدمت داشته وبازنشسته شودو سنوات ارفاقی نداشته باشد،به اندازه هرسال کسری خدمت،به میزان یک روز ازمیانگین حقوق بازنشستگی او بازکاسته خواهدشد.اون دومیلیون وچهارصد هزار تومانی که به طور مثال میانگین حقوق دوسال برای سی سال خدمت وسی روز حقوق عرض شد،میزان حقوق تقریبی یک روز بازنشستگی هشتادهزار تومان خواهدبود، بازنشسته ای که بیست وشش سال سابقه دارد، حقوق بیست وشش روز  منظور میشود،یعنی بعداز محاسبه میانگین دوسال آخرخدمت ،کارگزینی چهار روز
 دیگه ازحقوقش کسر میکنه :

🔺یعنی چهارتا هشتادهزارتومان یعنی سیصدوبیست هزارتومان ازمیانگین دومیلیون وچهارصدهزارکم میشه وحقوق نهایی بازنشستگی این فردبازنشسته مبلغ دومیلیون و وهشتاد هزارتومان خواهدشد.

🔺با توجه به مصوبه ی مجلس پاداش فرد نباید از هفت برابر حداقل حقوق بیشتر شود یعنی هیچ کارمندی نباید از 252 میلیون تومان  بیشتر شود.


  • عباس اسماعیلی
۲۶
خردادبرای محاسبه میزان پاداش باز نشستگی مناطق کمتر توسعه یافته، بدی آب و هوا کمک، هزینه عائله مندی،کمک هزینه اولاد و بندسایر مندرج درردیف آخرحکم کارگزینی کسر(منها) میشود، مبلغ به دست آمده رادر عدد سی ضرب کنیدعدد حاصل مبلغ پاداش پایان خدمت بازنشستگی می باشد.
مثال: اگرجمع کل حکم یک کارمند درسال96سه میلیون تومان باشدوجمع بندهای غیرمشمول بازنشستگی او (فوق العاده آب وهوا، فوق العاده مناطق کمترتوسعه یافته،کمک هزینه عائله مندی، کمک هزینه اولاد وبند سایر) اودرسال 1396 مبلغ500000 تومان باشد. 🔻باکسراین مبلغ ازجمع کل حکم سال96،مبلغ دومیلیون و پانصد هزارتومان باقی می ماند،که باضرب آن درعددسی ،پاداش پایان خدمت سی ماهه این فرددرسال96مبلغ هفتادوپنج میلیون تومان خواهدشد.

  • عباس اسماعیلی
۲۶
خرداد🔷 نکاتی درباره مرخصی:

🔹طبق ماده ۶۴ قانون کار مرخصی بدون احتساب جمعه ۲۶ روز و با احتساب جمعه درسال ۳۰روز میباشد.

🔹طبق ماده ۶۶ قانون کار  ۹ روز از مرخصی قابل ذخیره میباشد.

🔹چنانچه کارفرما ۹ روز را ذخیره نگیرد میبایست مبلغ آن را پرداخت کند.
🔹پرداخت بیش از ۹روز جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی نمیباشد.

🔹در محاسبه بازخرید مرخصی کلیه آیتم های قرارداد (دریافتی) حتی انگیزشی لحاظ میشوند.

🔹مرخصی استعلاجی قابل کسر از مرخصی استحقاقی نخواهد بود و دو مبحث جداگانه هست.

🔹در پایان سال مبنای محاسبه( مخرج کسر) ۳۰روز خواهد بود حتی اگر مبنای شرکتی ۲۶روز باشد.

  • عباس اسماعیلی
۱۹
خرداد

✅ پاسخ ؛
از آنجا که در مقررات مربوط به کمک هزینه های مسکن، خواروبار و عائله‌مندی، پرداخت این کمک‌ها بصورت ماهانه قید گردیده است و ماه نیز از نظر احتساب موارد قانونی مستنداً به ماده ۴۴۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ۳۰ روز می باشد لذا مزایای یاد شده در کلیه ماه‌های سال اعم از ۳۱ روزه، ۳۰ روزه و ۲۹ روزه در قالب تعریف شده در ماده قانونی مرقوم یعنی ۳۰ روزه پرداخت خواهد شد. بدیهی است کارگاه‌هائی که این کمک هزینه‌ها را در شش ماه اول سال ۳۱ روزه پرداخت می کنند این رویه جزء شرایط کار کارگران محسوب و کماکان معتبر خواهد بود.

  • عباس اسماعیلی
۱۹
خرداد


پاسخ🔻🔻🔻
کلیه حقوق و مزایای پیش بینی شده در قانون کار و مقررات تبعی به اعتبار کار کارگر به وی پرداخت می شود به این جهت به زن و شوهری که هر دو مشمول قانون کار باشند حتی در صورت شاغل بودن در یک کارگاه مشمول کلیه امتیازات پیش بینی شده در قانون کار و مقررات مرتبط به آن منجمله کمک هزینه های مسکن و خواروبار قرار می گیرند.

  • عباس اسماعیلی
۱۸
خرداد فرمول متداول برای محاسبه سود وام‌های بانکی عادی عبارت است از:

🔹الف) نحوه محاسبه مبلغ سود وامهای اقساطی :

(مبلغ وام x (تعداد اقساط+1) x نرخ سود ) تقسیم بر 2400

مثال:

شخصی مبلغ پنجاه‌میلیون ریال با نرخ بهره 15درصد، وام پنج ساله دریافت کرده است. با استفاده از رابطه فوق، سود کل عبارت است از

[50/000/000X(60+1)X%15]/2400=19/062/500با افزودن این مبلغ به اصل وام، بانک در طول 5 سال یاد شده مبلغ   69/062/500 ریال دریافت می‌کند. از تقسیم این مبلغ بر تعداد اقساط که 60 ماه می باشد مبلغ پرداختی برای هرقسط حاصل می شود .

🔹ب ) اما  محاسبه مبلغ سود وام های یک سررسید با فرمول زیر صورت می گیرد.

(مبلغ وام x مدت به روزx نرخ سود ) تقسیم بر 36500

  • عباس اسماعیلی
۰۸
خرداد


نحوه محاسبه مستمری در سال ۱۳۹۷

  • عباس اسماعیلی
۰۸
خرداد🔵 انتخاب پرونده مالیاتی مودی از جمله مهمترین اقدام اولیه مودی مالیاتی جهت تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد ۱۳۹۶ می باشد

🌀 با درج شماره ملی ، واحدهای مالیاتی که این مودی ( صاحب کد ملی ) در آن دارای پرونده مالیاتی است نشان داده می شود.

🌀 لازم است مودی پرونده ای که قصد تسلیم اظهارنامه برای آن را دارد انتخاب و دکمه تایید را کلیک نماید.

🌀 در انتخاب کد واحد مالیاتی ، کلاسه پرونده دقت نمایید چرا که پس از تایید و گذر از آن مرحله ، به هیچ عنوان قابل تغییر نمی باشد.

🔸 توجه مهم : به دلیل حذف فرآیند تحویل اظهارنامه کاغذی و قرارگیری اطلاعات اظهارنامه به صورت الکترونیکی بر اساس کد واحد مالیاتی و شماره کلاسه پرونده ابرازی ، عدم صحت کد واحد مالیاتی وارده ، به منزله عدم تحویل اظهارنامه می باشد و مسئولیت مشکلات بعدی آن بر عهده مودی خواهد بود

  • عباس اسماعیلی