دانلود آهنگ
اقتصاد :: حسابداری 2015

حسابداری 2015

دانش هرکس نه دارایی اوست و نه سرمایه او بلکه بدهی اوست به جامعه

حسابداری 2015

دانش هرکس نه دارایی اوست و نه سرمایه او بلکه بدهی اوست به جامعه

حسابداری 2015

آخرین نظرات

۶ مطلب با موضوع «اقتصاد» ثبت شده است

۳۰
بهمن

منبع: تایمز

ترجمه: یاسر محبوب

۱- شرکت برادران لمن Lehman Bros

۲۰۰۸

حداقل ۶۳۹ میلیارد دلار قبل از ضبط دارایی ها

نام رسمی: برادران لمن

این شرکت عنوان بزرگترین ورشکسته تاریخ تجارت را در دوشنبه ۱۵ سپتامبر ۲۰۰۸ به خود اختصاص داد وقتی بانک سرمایه گذار این شرکت به عنوان آخرین قربانی بحران پول در آمریکا شناخته شد. بر اساس اطلاعات بانک ورشکستگی، دارایی های شرکت برادران لمن، ۶ یا ۷ برابر بیشتر از دارایی های دومین ورشکسته تاریخ از سال ۱۹۸۰ است.

۲- شرکت ورلدکام worldcom

  • عباس اسماعیلی
۱۷
شهریور

کارکرد بخشهای واقعی و مالی اقتصاد چیست؟

در تشبیه، بخش مالی و بخش واقعی(حقیقی)  اقتصاد را مانند دو بال یک پرنده قلمداد می کنند که بدون داشتن هریک از آنها، امکان رشد و توسعه اقتصادی متصور نیست. در دنیا تقریبا هیچ کشور توسعه یافته ای وجود ندارد که بخش مالی توسعه نیافته داشته باشد. بعبارتی، لازمه توسعه اقتصادی، توسعه بخش مالی است.
وظیفه بخش مالی اقتصاد، "تامین مالی" بخش واقعی اقتصاد است. بعبارت دیگر، بخش مالی در اقتصاد هر کشوری این نقش و وظیفه را دارد که منابع مالی لازم برای ایجاد پروژها و ظرفیتهای اقتصادی و نیز منابع پولی لازم برای سرمایه درگردش واحدهای تولیدی و اقتصادی موجود را تامین نماید.

  • عباس اسماعیلی
۱۶
شهریور


ساختار کلی یک اقتصاد چگونه است؟
اقتصاد هر کشور دارای دو بخش اصلی است: بخش حقیقی اقتصاد و بخش مالی اقتصاد.

بخش واقعی اقتصاد شامل

  • عباس اسماعیلی
۱۱
شهریور


✏️ روشنفکران اهدای ۵۰ دلار به فقرا را در زمره امور خیریه می‌دانند. دانشگاهیان اصلاً نمی‌دانند این فقیر می‌تواند چه کارهایی با این ۵۰ دلار بکند. همه این‌ها به این دلیل است که در دانشگاه یاد نمی‌گیرند چگونه می‌توان به فقرا کمک کرد و اکثر متخصصان نیز هرگز شرایط زندگی روزانه فقرا را تجربه نکرده‌اند.

  • عباس اسماعیلی
۱۱
شهریور


 علل زمین‌گیر شدن اقتصاد ایران از دو دیدگاه. شاه‌کلید خیز اقتصاد ایران کجاست؟

  • عباس اسماعیلی
۱۱
شهریور


افشای ارقام نامتعارف فیش های حقوقی باعث شد که بخشی از پشت صحنه غیرقابل قبول اقتصاد دولتی از پرده برون افتد اما همانطور که هشدار داده شده نباید فساد نهفته در اقتصاد دولتی را با پرونده چند مدیر دارای حقوق نامتعارف مختومه اعلام کرد. به نظر می رسد اقدامات عملی مبارزه با فساد باید حداقل شامل چهار محور مشخص زیر باشد:

  • عباس اسماعیلی