دانلود آهنگ
تامین اجتماعی :: حسابداری 2015

حسابداری 2015

دانش هرکس نه دارایی اوست و نه سرمایه او بلکه بدهی اوست به جامعه

حسابداری 2015

دانش هرکس نه دارایی اوست و نه سرمایه او بلکه بدهی اوست به جامعه

حسابداری 2015

آخرین نظرات

۱۰ مطلب با موضوع «تامین اجتماعی» ثبت شده است

۱۷
خرداد🔺 بازخرید ایام مرخصی.

🔺 هزینه عائلمه مندی.

🔺 هزینه سفر و فوق العاده مأموریت.

🔺 عیدی.

🔺 مابه التفاوت کمک هزینه مسکن و خواربار در ایام بیماری.

🔺 حق شیر.

🔺 پاداش نهضت سواد آموزی.

🔺 حق التضمین (کسر صندوق).

🔺 خسارت اخراج و مزایای پایان کار.


  • عباس اسماعیلی
۲۰
مهر

اگر حق‌بیمه کارمندها چند ماه بعد از شروع کار شرکت ثبت و پرداخت شود، جریمه به آن تعلق می‌گیرد یا بار اول از جریمه معاف است؟ اگر جریمه دارد مبلغ آن چقدر است؟

حق‌بیمه هرماه باید تا آخرین روز ماه بعد پرداخت شود، در غیر این صورت مشمول جریمه خواهد بود و معافیت هم ندارد. جریمه ارسال نکردن لیست کارکنان و شاغلین به شعبه تامین‌اجتماعی 10 درصد است و یک‌بار وصول می‌شود. ولی جریمه پرداخت نکردن حق‌بیمه ماهی 2 درصد است که در صورت تداوم عدم پرداخت ماهانه تکرار می‌شود.

  • عباس اسماعیلی
۲۰
مهر


شکایت از کارفرما جهت پرداخت نشدن حق بیمه و سنوات با وجود اینکه برگه تسویه حساب را امضاء و اثر انگشت بزنم چگونه است؟
به استنادماده 157 قانون کار درصورت بروز اختلاف وشکایت در وهله اول از طریق سازش فی مابین کارگر و کارفرما حل وفصل گردد، درصورت عدم سازش با طرح شکایت از کارفرما ازطریق مراجع مستقردر ادارات کارقابل پی گیری است که ا داره کاربراساس بازرسی و قانون رای صادرمیکند که این مطالبات ازطریق دایره اجرای دادگستری وصول میگردد.

  • عباس اسماعیلی
۰۳
شهریورپاسخ👇


به استناد ماده 148 قانون کار ، کارفرما مکلف به بیمه نمودن کارگر از روز اول شروع بکار می باشد و در صورتیکه استنکاف نموده باشد شما می بایستی با مراجعه به اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی محل مربوطه و ثبت دادخواست مبنی بر الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه اقدام نمائید.


  • عباس اسماعیلی
۰۲
شهریور

همان طور که می دانید حسابداری یک رشته درسی هست که به جای اینکه نظری باشد بیشتر  به صورت فنی می باشد و باید آن را یاد گرفت قصد دارم از این به بعد مطالبی که بیشتر به عنوان یک فن می باشد را تحت عنوان تجربه کاری با شما  به اشتراک بگذارم شما دوستان نیز می توانید تجربیات خود را ارسال نمایید تا با نام خود در وبلاگ قرار گیرد.

  • عباس اسماعیلی
۲۸
تیر


💠 ترک کار غالبا بابت موارد زیر اتفاق می افتد و درج تاریخ آن در لیست بیمه لازم است:

 🔸 ترک کار بیمه شده از کارگاه به اختیار خود
 🔸  اخراج بیمه شده توسط کارفرما
 🔸  از کار افتادگی یا فوت بیمه شده
 🔸 اعزام بیمه شده به خدمت سربازی
 🔸 بازنشستگی بیمه شده

 در این موارد باید تاریخ دقیق ترک کار در لیست بیمه ثبت شود. این تاریخ همان تاریخی است که بیمه شده در سر کار خود حاضر نشده است.

مثال: اگر بیمه شده تا (8 فروردین) در کارگاه مشغول به کار بوده و از فردا دیگر مراجعه نکند؛ تاریخ فردای آن روز (9 فروردین) تاریخ ترک کار بوده و کارکرد وی نیز ۲۳ روز می باشد. اعلام ترک کار صرفا در مهلت مقرر جهت ارسال لیست بیمه (ماهی که ترک اتفاق افتاده است) قابل انجام است.

تذکر : در خصوص استراحت پزشکی و بارداری؛ نباید ترک کار در لیست اعلام شود!

  • عباس اسماعیلی
۰۸
خرداد


نحوه محاسبه مستمری در سال ۱۳۹۷

  • عباس اسماعیلی
۰۶
مرداد

راساس قانون تأمین‌اجتماعی و ماده ۲۸، حق‌بیمه ۳۰درصد مزد یا حقوقی است که ۷درصد آن به عهده بیمه‌شده، ۲۰درصد به عهده کارفرما و ۳ درصد نیز به وسیله دولت تأمین می‌شود.


به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی، براین اساس، حق‌بیمه عبارت از وجوهی است که به حکم قانون تأمین‌اجتماعی و برای استفاده از مزایای آن به این سازمان پرداخت می‌شود و تمامی وجوه و مزایای نقدی یا غیرنقدی مستمر که درمقابل کار به بیمه‌شده پرداخت می‌شود، مبنای کسر حق‌بیمه قرار می‌گیرد.

  • عباس اسماعیلی
۰۶
مرداد


در مواردیکه انجام کار بطور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می‌شود:کارفرما باید در قراردادی که منعقد میکند مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود و همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه نمایند و کل حق‌بیمه را به ترتیب مقرر در ماده 28 قانون تأمین اجتماعی بپردازد.پرداخت 5 درصد بهای کل کار مقاطعه از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصاحساب از طرف سازمان خواهد بود.در مورد پیمانکارانی که صورت مزد و حق‌بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت نمایند معادل حق‌بیمه پرداختی بنابه درخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد.

هرگاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه کار را بدون مطالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد؛ مسئول پرداخت حق‌بیمه مقرر و خسارات مربوطه خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت به سازمان پرداخت می‌نماید از مقاطعه کار مطالبه و وصول نماید . کلیه وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکتهای دولتی, همچنین شهرداریها، اتاق‌اصناف (سابق)، موسسات دولتی، غیردولتی، موسسات خیریه و عام‌المنفعه مشمول این ماده میباشند

  • عباس اسماعیلی
۲۱
خرداد

🔸آیا رانندگان بین شهری شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون تامین اجتماعی می‌توانند از معافیت حق بیمه استفاده کنند؟

🔰🔰

🔸خیر، کارفرمایان رانندگان حمل‌ونقل بار و مسافر بین شهری که در کارگاه‌ها و موسسات مشمول قانون تامین اجتماعی اشتغال دارند، مکلف‌اند لیست و حق بیمه این‌گونه افراد را وفق مقررات به سازمان ارسال و پرداخت کنند.

  • عباس اسماعیلی