دانلود آهنگ
بایگانی فروردين ۱۳۹۸ :: حسابداری 2015

حسابداری 2015

دانش هرکس نه دارایی اوست و نه سرمایه او بلکه بدهی اوست به جامعه

حسابداری 2015

دانش هرکس نه دارایی اوست و نه سرمایه او بلکه بدهی اوست به جامعه

حسابداری 2015

آخرین نظرات

۱ مطلب در فروردين ۱۳۹۸ ثبت شده است

۰۶
فروردين

حقوق کارگران ۹۸

  • عباس اسماعیلی